06

DOKUMENTATION

INSPEKTION

VAD GÖR VI

Med värmekameran kan vi hjälpa till vid räddningstjänst insatser, personsökning, sjöräddning, brandkår, polis, viltolyckor.

Vi använder oss även av denna teknik vid besiktning / inspektion av gods som fastigheter, putsfasader, tak, solceller, vindkraftvingar, felsökning elanläggningar, mobilmaster, kraftverk, broar, linjeinspektioner, järnväg m.m. 

 

Solcellsinspektion

Med våra drönare i kombination med drönarkamerorna ger solenergianläggningar möjlighet att inspektera en rad paneler i snabb takt. I stället för att skicka inspektörer ut i anläggningen för att kontrollera enskilda paneler till fots, ger en flygbild/film som spelats in med värmekamera eller kamera med 4K-video den bildskärpa som behövs för att utföra inledande inspektioner. Inspektörer behöver då bara undersöka problemområden, vilket avsevärt ökar effektiviteten och produktiviteten för våra kunder.

 

Glöm att spendera timmar på en stege med en handhållen kamera eller spendera tusentals kronor på en enda inspektion från skylift eller helikopter. Tak inspektioner och andra byggundersökningar med en värmekamera-utrustad drönare tar bara några minuter.

Värmekamera räddningstjänst
DOKUMENTATION - INSPEKTION
 
 
 
DOKUMENTATION - INSPEKTION
 
 

Mätning hustak m.m.

Vi utför dokumentering och mätning av fastighetstak med hjälp av drönare

Ett bra sätt att få fram mått och helhetsbild för uträkning av material, 

exempelvis vid en eventuell renovering av taket.

Områdesöversikt

Med en rad olika bildserier tagna bearbetas bilderna till en stor översiktsbild, på detta sätt får man en helhetsbild över befintliga områden eller tilltänkta byggplatser för bättre planering av byggnationen.

Mätning mellan olika punkter kan genomföras, drönaren tar hänsyn till olika marknivåer för att få fram rätt mått.

 

Dokumenteringen kan ske stegvis för att se projektets olika byggfaser, från byggstart till färdigställning. 

 
 
 

Linjeinspektion

Med hjälp av drönare och avancerade sensorer, kan linjebesiktning av luftledningar ske helt autonomt med 

förprogrammerade rutter. Våra drönare kan också agera som ett komplement till konventionell 

helikopterbesiktning, där drönaren då används vid enskilda punktbesiktningar av enskilda stolpar. LÄS MER HÄR

Järnvägsinspektion

Vi hjälper till med inspektioner från ovan med drönare av järnvägsspår 

 

Skogsinventering / dokumentation / besiktning.

Med hjälp av drönare utför vi skogsinventeringar, inspektion & besiktning, med denna tjänst kan man få en helhetsbild av ett större område, vi gör även en mätning av området vi inspekterar. Exempelvis mäter vi ut ett område som drabbats av vindfällor för att få en helhetsbild av i vilken omfattning området är drabbat.  

Orthofoto 2D/3D - Markanalys - Mätning Point Cloud

Med hjälp av drönare utför vi orthofoto över exempelvis naturkatastrof drabbade områden som översvämningar samt markanalyser där vi mäter höjdskillnader, area och även volym. vi kan även ta fram data på hur jordbruksfält mår och hur bra tillväxten är på grödor. 

2020 by Light and Aerial Vision AB / ® DroneSkyview. Allt material tillhör ® DroneSkyview

org. nr 559171-4786

  Norrtälje SWEDEN

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon