06

DOKUMENTATION

INSPEKTION

DRÖNAR

TJÄNSTER

 

DOKUMENTERING - INSPEKTIONER - FELSÖKNING - MÄTNING - SÖK  

VAD GÖR VI

Med värmekameran kan vi hjälpa till vid räddningstjänst insatser, personsökning, sjöräddning, brandkår, polis, viltolyckor.

Vi använder oss även av denna teknik vid besiktning / inspektion av gods som fastigheter, putsfasader, tak, solceller, vindkraftvingar, felsökning elanläggningar, mobilmaster, kraftverk, broar, linjeinspektioner, järnväg m.m. 

 

Solcellsinspektion

Med våra drönare i kombination med drönarkamerorna ger solenergianläggningar möjlighet att inspektera en rad paneler i snabb takt. I stället för att skicka inspektörer ut i anläggningen för att kontrollera enskilda paneler till fots, ger en flygbild/film som spelats in med värmekamera eller kamera med 4K-video den bildskärpa som behövs för att utföra inledande inspektioner. Inspektörer behöver då bara undersöka problemområden, vilket avsevärt ökar effektiviteten och produktiviteten för våra kunder.

 

Glöm att spendera timmar på en stege med en handhållen kamera eller spendera tusentals kronor på en enda inspektion från skylift eller helikopter. Tak inspektioner och andra byggundersökningar med en värmekamera-utrustad drönare tar bara några minuter.

Övervakning av bränder
Search and Rescue
Värmekamera räddningstjänst

FELSÖKNING ELANLÄGNINGAR

HUSTAK

RÄDDNINGSTJÄNST

PERSONSÖKNING

FELSÖKNING SOLCELLER

VINDKRAFTVERK

DOKUMENTATION - INSPEKTION
 

Vindkraftverk är en utmaningar för underhållsinspektioner, med höjder och säkerhetsrisker är det ett riskfyllt arbete. Som ett resultat kräver varje inspektion omfattande stillestånd och noggrann planering innan den kan utföras, vilket minskar den totala effektiviteten i energigenerationen. Genomförandet av vindturbinbesiktningar via UAV är en signifikant förbättring jämfört med befintliga metoder. En UAV kan flyga exakt och noggrant i närheten av turbinen, vilket tar bort behovet att sätta folk i fara och som dessutom spar tid och pengar. LÄS MER HÄR

 

SEARCH & RESCUE

Sök och räddning är en aktivitet där tid kan göra hela skillnaden i att spara ett liv. DJI Zenmuse XT-termokameran, som utvecklats i samarbete med värmekameraexperter FLIR, och Matrice 210RTK gör att vi snabbt kan sätta igång med sökandet efter saknade personer eller annan typ av sökning -inspektion, genom termiska bilder som även kan se genom lövverk.

Vi kan gå från förpackade till luften på bara några minuter, det är idealiskt för brådskande situationer som behöver ett öga på himlen så snabbt som möjligt. 

 
DOKUMENTATION - INSPEKTION
 

FASTIGHET/INFRASTRUKTUR/KRAFTVERK

Fastighetsunderhåll:

Bygginspektioner kräver ofta att personal klättrar längs väggar, gå över hustak och byggnadsställningar vilket innebär stor risk för fallolyckor som kan leda till allvarliga skador och till och med dödsfall, men även dyra kostnader för utrustning till att utföra jobben. Med vår tjänst tillhandahåller vi data från värmekameran och vanlig kamera som kan används som underlag för analys. Med hjälp av drönare och luftburen värmekamera kan man se ett helt fastighetsbestånd ovanifrån och göra en kartläggning och inventering av behoven. Man får en helhetsbild över fastighetens skal och ser var det finns värmeförluster / fukt.

Underhålls inspektioner av marker, hagar, skog, fastighetskropp/tak är tidsmässigt krävande och kan göras smidigt och snabbt med vår tjänst.

 

Med problemområden som identifierats och utvärderats i förväg kan reparationer utföras snabbare och effektivt till en mycket lägre kostnad än tidigare. Vår tjänst hjälper er med bilder för analys.


Infrastruktur/byggarbetsplatser:
Med vår tjänst och utrustning kan hundratals högkvalitativa bilder av klart och skarpt 4K-fotografi fångas i en enda flygning för noggrann inspektion/dokumentation av marken - byggnaderna, bilderna kan användas för att göra 2D & 3D kartor över områden som möjligen skall bebyggas eller planeras för en väg m.m., eller kanske inspektion -analys av trafik säkerhet. Våra drönare kan också användas för att övervaka trafikflöden, vilket ger en översikt över områden där det annars skulle kräva flygplan/helikopter. De insikter detta ger kan hjälpa till att minimera trängsel och ev. eliminera olyckor. LÄS MER HÄR

Kraftverk:

Likt raffinaderier är säkerheten oerhört hög vid kärnkraftverk. Med hjälp av drönare och värmekamera kan man på ett effektivt sätt inspektera byggnader utvändigt och i ett tidigt skede hitta strukturella läckor som ej är synliga för det mänskliga ögat.

 

Mätning hustak m.m.

Vi utför dokumentering och mätning av fastighetstak med hjälp av drönare

Ett bra sätt att få fram mått och helhetsbild för uträkning av material, 

exempelvis vid en eventuell renovering av taket.

Områdesöversikt

Med en rad olika bildserier tagna bearbetas bilderna till en stor översiktsbild, på detta sätt får man en helhetsbild över befintliga områden eller tilltänkta byggplatser för bättre planering av byggnationen.

Mätning mellan olika punkter kan genomföras, drönaren tar hänsyn till olika marknivåer för att få fram rätt mått.

 

Dokumenteringen kan ske stegvis för att se projektets olika byggfaser, från byggstart till färdigställning. 

 
 
 

Linjeinspektion

Med hjälp av drönare och avancerade sensorer, kan linjebesiktning av luftledningar ske helt autonomt med 

förprogrammerade rutter. Våra drönare kan också agera som ett komplement till konventionell 

helikopterbesiktning, där drönaren då används vid enskilda punktbesiktningar av enskilda stolpar. LÄS MER HÄR

Järnvägsinspektion

Vi hjälper till med inspektioner från ovan med drönare av järnvägsspår 

 

Skogsinventering / dokumentation / besiktning.

Med hjälp av drönare utför vi skogsinventeringar, inspektion & besiktning, med denna tjänst kan man få en helhetsbild av ett större område, vi gör även en mätning av området vi inspekterar. Exempelvis mäter vi ut ett område som drabbats av vindfällor för att få en helhetsbild av i vilken omfattning området är drabbat.  

Orthofoto 2D/3D - Markanalys - Mätning Point Cloud

Med hjälp av drönare utför vi orthofoto över exempelvis naturkatastrof drabbade områden som översvämningar samt markanalyser där vi mäter höjdskillnader, area och även volym. vi kan även ta fram data på hur jordbruksfält mår och hur bra tillväxten är på grödor. 

2020 by Light and Aerial Vision AB / ® DroneSkyview. Allt material tillhör ® DroneSkyview

org. nr 559171-4786

  Norrtälje SWEDEN

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon