10

FAQ

 • Flygfoto

 • Bostadsfastighets foto

 • Kommersiell fastighetsfoto

 • Räddningstjänst, blåljus, (search and rescue)

 • Industri, byggnations inspektioner

 • Jordbruk

 • Inspektion, besiktning

 • Evenemang, bröllop, företag m.m.

 • Sport

 • Filminspelning

 • Värmekamera

FRÅGOR & SVAR


– DroneSkyview skall alltid agera utifrån ett gott syfte.
– DroneSkyview stödjer verksamheter som har koppling till verksamheter t.ex eftersök försvunna människor, räddningstjänst eller liknande verksamheter.
– Ingen dokumentation som tillhör DroneSkyview får spridas utan spridningstillstånd av oss.
– Personbevakning eller ”smygfilmning” av egendomar eller människor får inte ske. Transportstyrelsens regler om UAV skall följas (Inte flyga för nära människor eller föremål, max 120 m flyghöjd, alltid flyga med UAV inom synhåll inte längre bort än 500 m från dig.) Vi innehar tillstånd att flyga över 120m samt utom synhåll med observatör.
– Om bevakning/dokumentation av katastrof eller olycksområde eller händelse av annan känslig art sker skall verksamheten inte hindra ev insatser.
– Dokumentation skall ske med respekt för integritet och vi som operatörer på DroneSkyview skall kunna stå för det som har dokumenterats.

– Man behöver tillstånd för att sprida bilder och filmer från drönare, spridningstillstånd söker man hos Lantmäteriet om syftet är att sprida bilden/filmen.

– Företag och privatpersoner måste följa personuppgiftslagens regler för att värna om människors integritet.

– Man behöver också tillstånd för att flyga inom en flygplats kontrollzon, som ibland kan sträcka sig flera mil från flygplatsen. Vi gör inga uppdrag inom en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygplatsen flygledning.

– Grundregeln är att vi håller alltid avstånd från människor och djur, vi håller avstånd för att inte utsätta andra för fara.

– Vi är alltid väl synliga för andra runt om oss vid flygningar, vi bär västar/ jackor som är väl synliga med text vid våra uppdrag, vi ställer även ut skyltar för att göra allmänheten uppmärksam att vi opererar i området.

- Får man flyga varsomhelst? Nej det får man inte, även om du har tillstånd från Transportstyrelsen finns det områden som du ej får flyga i, ett R-område (Restriktions område) är ett sådan område som det oftast gäller "no fly zone" i, vad innebär då det? jo det kan finnas skyddsobjekt som ex. fängelse i området, då krävs ett extra tillstånd från just den anstalten samt polismyndigheten att få flyga i området runt fängelset. Detta tillstånd måste ansökas god tid innan vid varje flygtillfälle. 

2020 by Light and Aerial Vision AB / ® DroneSkyview. Allt material tillhör ® DroneSkyview

org. nr 559171-4786

  Norrtälje SWEDEN

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon