03

INSPEKTIONER

& 2D/3D VISUALISERING

LINJEINSPEKTIONER

Med drönare kan vi utföra linjeinspektioner, och med den tekniken kan vi bland annat hitta rostangrepp, korrosion, dåliga trästolpar, övervuxen vegetation, skadade ledningar. Med denna typ av teknik spar man tid och pengar, inspektionerna kan göras på mindre än några minuter i jämförelse med en inspektör som måste klättra upp i varje stolpe för att inspektera manuellt. 

 

Det är 80% billigare att utföra inspektioner med en drönare.

88% snabbare inspektioner än att utföra inspektionerna manuellt.

Allt detta levereras i en väl förstådd PDF rapport med koordinater, utmärkning av punkter som bör åtgärdas eller göras en närmre undersökning av. 

 

Fördelen med att ha bättre inspektionsdata är att reparationer blir mycket billigare. Att kunna identifiera en felaktig del på ett effektivt sätt betyder att du kan byta ut den exakta delen, medan du kanske tidigare skulle behöva ersätta hela komponenten. 

VINDKRAFTVERK

INSPEKTION & BESIKTNING
 
 

Vindkraftverk är en utmaningar för underhållsinspektioner, med höjder och säkerhetsrisker är det ett riskfyllt arbete. Som ett resultat kräver varje inspektion omfattande stillestånd och noggrann planering innan den kan utföras, vilket minskar den totala effektiviteten i energigenerationen. Genomförandet av vindturbinbesiktningar via UAV är en signifikant förbättring jämfört med befintliga metoder. En UAV kan flyga exakt och noggrant i närheten av turbinen, vilket tar bort behovet att sätta folk i fara och som dessutom spar tid och pengar. Rapporter ges med information om vindkraftverkets yttre blad skick.

 • Vi utför även termiska inspektioner på vindkraftverk. 

INSPEKTION & BESIKTNING
 

TAK & FASTIGHETS INSPEKTIONER

Tak & bygginspektioner kräver ofta att personal klättrar längs väggar, gå över hustak och byggnadsställningar vilket innebär stor risk för fallolyckor som kan leda till allvarliga skador och till och med dödsfall, men även dyra kostnader för utrustning till att utföra jobben. Med vår tjänst tillhandahåller vi data från värmekameran och vanlig kamera som kan används som underlag för analys för kund. – Med hjälp av drönare och luftburen kamera kan man se ett helt fastighetsbestånd ovanifrån och göra en kartläggning och inventering av behoven. Man får en helhetsbild över fastighetens skal och ser var det finns problem områden.

 

Med problemområden som identifierats och utvärderats i förväg kan reparationer utföras snabbare och effektivt till en mycket lägre kostnad än tidigare. Vår tjänst hjälper er med bilder för analys.

 • Vi utför även termiska inspektioner på fastighets tak. 

 • Takmätning med en noggrannhet på 99.4%

 
INSPEKTION & BESIKTNING
 

INFRASTRUKTUR

Bro inspektioner:

Broar kan vara svåra att inspektera, höga, långa, svårt att komma åt för en ordentlig inspektion. Med vår tjänst hjälper vi till att göra en fullständig ytlig inspektion av broar. Vi kan inspektera över under och på sidorna med drönare. 

Fullständig rapport med analys av ytskick av bro.

INSPEKTION & BESIKTNING
 

SOLCELLER

Solcells inspektioner:

Solceller kan vara tidskrävande att inspektera, men även svårtillgängliga när dom sitter på tak. Med drönare kan vi snabbt analysera en hel solcells park och leverera en fullständig analys till kund. Snabbare inspektioner blir till snabbare reperationer. Spar tid och pengar.  Vi utför även takmätning med en noggranhet på 99,4% innan installation av solceller. 

Fullständig rapport med analys av solceller.

OBJEKT VISUALISERING

2D/3D - POINT CLOUD

2D/3D VISUALISERING - POINT CLOUD:

Point Cloud är en 3D-visualisering som består av tusentals eller till och med miljoner georeferenser. Point Cloud tillhandahåller högupplösta data och används ofta i industristandardmjukvara.

Vi kan leverera olika filformat på objekt, vi kan även leverera endast det insamlade fotomaterialet om så önskas för egen framtagning av 2D/3D visualisering.   

Filformat:

 • GeoTiff

 • .jpg

 • .obj

 • .las

 • .xyz

OFFERT

2020 by Light and Aerial Vision AB / ® DroneSkyview. Allt material tillhör ® DroneSkyview

org. nr 559171-4786

  Norrtälje SWEDEN

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon